FOTBAL: Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima

Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.40 4.15 6.45 1.04 2.50 1.12
Prima repriza
Ora Cod Eveniment PR1 PRX PR2 PR 1X PR X2 PR 12
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.85 2.35 7.00 1.04 1.76 1.42
Repriza a II-a
Ora Cod Eveniment DR1 DRX DR2 DR 1X DR X2 DR 12
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.68 2.85 5.80 1.06 1.91 1.26
Total Goluri
Ora Cod Eveniment S1.5 S2.5 S3.5 TG1-2 TG 1-3 TG 2-3 TG 2-4
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 4.00 2.05 1.40 2.25 1.50 1.95 1.45
Ora Cod Eveniment TG 2-5 TG 3-4 TG 3-5 TG 4-6 2G 3G P1.5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.27 2.30 1.90 2.90 3.80 3.85 1.22
Ora Cod Eveniment P2.5 P3.5 TG 5+ TG 6+ TG 7+ Par Imp
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.70 2.80 5.00 11.00 23.00 1.80 1.80
Ora Cod Eveniment TG 0-4 TG 1-4 TG 1-5 TG 2-6 TG 3-6 TG 4-5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.15 1.22 1.12 1.24 1.75 3.40
S=sub, P=peste
Pauza-Final
Ora Cod Eveniment 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.05 19.00 61.00 4.00 7.00 15.00 21.00
Ora Cod Eveniment 2/X 2/2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 19.00 13.00
Pauza-Final sansa dubla
Ora Cod Eveniment 1X/1 X2/1 12/1 1X/X X2/X 12/X 1X/2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.44 3.36 1.87 5.12 5.12 9.50 12.04
Ora Cod Eveniment X2/2 12/2 1/1X 1/X2 1/12 X/1X X/X2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 6.92 10.72 1.85 14.49 1.98 2.55 4.77
Ora Cod Eveniment X/12 2/1X 2/X2 2/12 1X/1X X2/X2 12/12
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 3.16 9.98 7.72 8.03 1.17 3.42 1.80
Marcheaza
Ora Cod Eveniment GM OM GN ON GG NG GM ON
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.08 1.69 4.25 1.83 1.93 1.78 1.98
Ora Cod Eveniment GN OM GG 3+ GM PR OM PR NuGG 3+ GM PR2+ OM PR2+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 7.18 2.25 1.51 3.07 1.50 3.45 11.00
Ora Cod Eveniment GM DR OM DR GM DR2+ OM DR2+ GG 4+ GG PR GG DR
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.35 2.60 2.75 9.50 3.30 4.64 3.33
Ora Cod Eveniment GGPr/Dr NGPR NGDR GG +2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.42 1.09 1.21 6.51
G=Gazde, O=Oaspeti, M=Marcheaza, N=Nu marcheaza
Winner
Ora Cod Eveniment W1 W2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.06 4.90
Winner pauza
Ora Cod Eveniment WP1 WP2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.14 4.31
Marcheaza prima
Ora Cod Eveniment MP1 MP2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.40 2.55
Handicap
Ora Cod Eveniment -/+ H 1 H X H 2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima -1.00 1.98 3.70 2.81
Handicap (2)
Ora Cod Eveniment -/+ H 1 H X H 2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima -2.00 3.70 3.95 1.67
Total goluri in PR
Ora Cod Eveniment PR 0-1 PR 2-3 PR 1+ PR 2+ PR 3+ PR 4+ PR 1-2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.48 2.60 1.32 2.40 6.00 15.00 1.55
Total goluri in DR
Ora Cod Eveniment DR 0-1 DR 2-3 DR 1+ DR 2+ DR 3+ DR 4+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.80 2.25 1.19 1.90 3.85 9.00
Mai multe goluri
Ora Cod Eveniment MMG-1R MMG-X MMG-2R
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.95 3.60 2.02
1 - in prima repriza, X - la fel, 2 - in a doua repriza
Pauza sau Final
Ora Cod Eveniment PSF 1 PSF X PSF 2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.27 1.91 4.40
1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
Scor corect
Ora Cod Eveniment SC 1:0 SC 2:0 SC 2:1 SC 3:0 SC 3:1 SC 3:2 SC 4:0
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 6.50 6.33 8.25 9.00 11.00 23.00 15.00
Ora Cod Eveniment SC 4:1 SC 4:2 SC 4:3 SC 5:0 SC 5:1 SC 5:2 SC 6:0
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 16.00 41.00 101.00 31.00 41.00 71.00 71.00
Ora Cod Eveniment SC 6:1 SC 7:0 SC 7:1 SC 8:0 SC 8:1 SC 9:0 SC 0:0
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 71.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 11.50
Ora Cod Eveniment SC 1:1 SC 2:2 SC 3:3 SC 4:4 SC 0:1 SC 0:2 SC 1:2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 9.00 19.00 71.00 101.00 16.00 51.00 21.00
Ora Cod Eveniment SC 0:3 SC 1:3
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 101.00 71.00
Marcheaza in ambele reprize
Ora Cod Eveniment 1D 2D 1N 2N 1D 2D 1D 2N 1N 2D
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.98 7.00 1.65 1.03 13.59 2.00 11.32
Ora Cod Eveniment 1N 2N
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.67
Victorie dubla
Ora Cod Eveniment 11 22
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 3.11 39.42
Scor corect pauza
Ora Cod Eveniment PR1:0 PR2:0 PR2:1 PR0:1 PR0:2 PR1:2 PR0:0
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 3.10 6.00 15.00 8.00 41.00 41.00 3.00
Ora Cod Eveniment PR1:1 PR2:2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 8.00 61.00
Total goluri pe echipe
Ora Cod Eveniment 1> 1.5 1< 1.5 1> 2.5 1< 2.5 1> 3.5 1< 3.5 2> 1.5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.46 2.35 2.43 1.43 4.50 1.13 4.46
Ora Cod Eveniment 2< 1.5 2> 2.5 2< 2.5 2> 3.5 2< 3.5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00
Get's Multicombo
Ora Cod Eveniment 1& Pr2+ 1/1& Pr2+ 1& GG Pr2+& Dr1+ Pr1+& Dr2+ 2& Pr2+ 2/2& Pr2+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.85 4.07 3.09 2.42 2.13 13.12 26.00
Ora Cod Eveniment 2& GG X & GG PR1+&DR1+ PR2+&DR2+ 1&DG2+ 2&DO2+ GGsau3+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 10.78 6.79 1.60 4.38 1.55 9.05 1.39
Final si goluri
Ora Cod Eveniment 1&2+ 1&3+ 1&4+ 1&5+ 1&2-3 1&2-4 1&2-5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.57 1.93 3.10 5.00 2.75 2.08 1.75
Ora Cod Eveniment 1&2-6 1&3-4 1&3-5 1&3-6 1&0-2 1&0-3 1&0-4
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.60 2.85 2.30 2.10 3.20 2.05 1.63
Ora Cod Eveniment 2&2+ 2&3+ 2&4+ 2&5+ 2&2-3 2&2-4 2&2-5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 9.50 11.00 23.00 31.00 13.00 12.00 10.00
Ora Cod Eveniment 2&2-6 2&3-4 2&3-5 2&3-6 2&0-2 2&0-3 2&0-4
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 10.00 14.00 12.00 12.00 12.00 8.00 7.00
Sansa dubla si goluri
Ora Cod Eveniment 1X&0-1 1X&0-2 1X&0-3 X2&0-1 X2&0-2 X2&0-3 1X&2+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 4.50 2.20 1.47 7.50 4.05 3.28 1.27
Ora Cod Eveniment 1X&3+ 1X&4+ X2&2+ X2&3+ X2&4+ 1X&GG X2&GG
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.78 2.83 3.92 7.18 11.00 2.20 4.75
Ora Cod Eveniment 1X&0-4 1X&5+ 1X&2-4 1X&2-5 X2&0-4 X2&5+ X2&2-4
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.23 5.05 1.50 1.30 2.85 16.00 3.94
Ora Cod Eveniment X2&2-5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 3.76
Pauza-final si goluri
Ora Cod Eveniment 1/1&2+ 1/1&3+ 1/1&4+ 1/1&5+ 1/1&2-3 1/1&2-4 1/1&2-5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.25 2.80 4.30 7.25 4.05 2.95 2.55
Ora Cod Eveniment 1/1&3-5 1/1&0-2 1/1&0-3 1/1&0-4 2/2&2+ 2/2&3+ 2/2&4+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 3.40 5.70 3.30 2.55 16.00 19.00 41.00
Ora Cod Eveniment 2/2&5+ 2/2&2-3 2/2&2-4 2/2&2-5 2/2&3-5 2/2&0-2 2/2&0-3
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 71.00 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 15.00
Ora Cod Eveniment 2/2&0-4 X/1&2+ X/1&3+ X/1&4+ X/1&2-3 X/1&2-4 X/1&0-2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment X/1&0-3 X/1&0-4
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 0.00 0.00
Victorie sau Goluri
Ora Cod Eveniment 1s0-2 1s3+ 2s0-2 2s3+ 1s0-3 1s4+ 2s0-3
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.03 1.16 1.82 1.53 0.00 1.24 1.32
Ora Cod Eveniment 2s4+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.33
Castiga echipa selectata SAU se marcheaza numarul de goluri
Castiga minim o repriza
Ora Cod Eveniment CMR1 CMR2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.20 3.75
Gazde cota 1
Ora Cod Eveniment FGX FG2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.19 1.84
In cazul victoriei gazdelor, pariul primeste cota 1
Oaspeti cota 1
Ora Cod Eveniment FO1 FOX
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.18 3.51
In cazul victoriei oaspetilor, pariul primeste cota 1
Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.40 4.15 6.45 1.04 2.50 1.12
Prima repriza
Ora Cod Eveniment PR1 PRX PR2 PR 1X PR X2 PR 12
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.85 2.35 7.00 1.04 1.76 1.42
Repriza a II-a
Ora Cod Eveniment DR1 DRX DR2 DR 1X DR X2 DR 12
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.68 2.85 5.80 1.06 1.91 1.26
Total Goluri
Ora Cod Eveniment S1.5 S2.5 S3.5 TG1-2 TG 1-3 TG 2-3 TG 2-4
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 4.00 2.05 1.40 2.25 1.50 1.95 1.45
Ora Cod Eveniment TG 2-5 TG 3-4 TG 3-5 TG 4-6 2G 3G P1.5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.27 2.30 1.90 2.90 3.80 3.85 1.22
Ora Cod Eveniment P2.5 P3.5 TG 5+ TG 6+ TG 7+ Par Imp
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.70 2.80 5.00 11.00 23.00 1.80 1.80
Ora Cod Eveniment TG 0-4 TG 1-4 TG 1-5 TG 2-6 TG 3-6 TG 4-5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.15 1.22 1.12 1.24 1.75 3.40
S=sub, P=peste
Pauza-Final
Ora Cod Eveniment 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.05 19.00 61.00 4.00 7.00 15.00 21.00
Ora Cod Eveniment 2/X 2/2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 19.00 13.00
Pauza-Final sansa dubla
Ora Cod Eveniment 1X/1 X2/1 12/1 1X/X X2/X 12/X 1X/2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.44 3.36 1.87 5.12 5.12 9.50 12.04
Ora Cod Eveniment X2/2 12/2 1/1X 1/X2 1/12 X/1X X/X2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 6.92 10.72 1.85 14.49 1.98 2.55 4.77
Ora Cod Eveniment X/12 2/1X 2/X2 2/12 1X/1X X2/X2 12/12
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 3.16 9.98 7.72 8.03 1.17 3.42 1.80
Marcheaza
Ora Cod Eveniment GM OM GN ON GG NG GM ON
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.08 1.69 4.25 1.83 1.93 1.78 1.98
Ora Cod Eveniment GN OM GG 3+ GM PR OM PR NuGG 3+ GM PR2+ OM PR2+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 7.18 2.25 1.51 3.07 1.50 3.45 11.00
Ora Cod Eveniment GM DR OM DR GM DR2+ OM DR2+ GG 4+ GG PR GG DR
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.35 2.60 2.75 9.50 3.30 4.64 3.33
Ora Cod Eveniment GGPr/Dr NGPR NGDR GG +2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.42 1.09 1.21 6.51
G=Gazde, O=Oaspeti, M=Marcheaza, N=Nu marcheaza
Winner
Ora Cod Eveniment W1 W2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.06 4.90
Winner pauza
Ora Cod Eveniment WP1 WP2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.14 4.31
Marcheaza prima
Ora Cod Eveniment MP1 MP2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.40 2.55
Handicap
Ora Cod Eveniment -/+ H 1 H X H 2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima -1.00 1.98 3.70 2.81
Handicap (2)
Ora Cod Eveniment -/+ H 1 H X H 2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima -2.00 3.70 3.95 1.67
Total goluri in PR
Ora Cod Eveniment PR 0-1 PR 2-3 PR 1+ PR 2+ PR 3+ PR 4+ PR 1-2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.48 2.60 1.32 2.40 6.00 15.00 1.55
Total goluri in DR
Ora Cod Eveniment DR 0-1 DR 2-3 DR 1+ DR 2+ DR 3+ DR 4+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.80 2.25 1.19 1.90 3.85 9.00
Mai multe goluri
Ora Cod Eveniment MMG-1R MMG-X MMG-2R
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.95 3.60 2.02
1 - in prima repriza, X - la fel, 2 - in a doua repriza
Pauza sau Final
Ora Cod Eveniment PSF 1 PSF X PSF 2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.27 1.91 4.40
1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
Scor corect
Ora Cod Eveniment SC 1:0 SC 2:0 SC 2:1 SC 3:0 SC 3:1 SC 3:2 SC 4:0
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 6.50 6.33 8.25 9.00 11.00 23.00 15.00
Ora Cod Eveniment SC 4:1 SC 4:2 SC 4:3 SC 5:0 SC 5:1 SC 5:2 SC 6:0
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 16.00 41.00 101.00 31.00 41.00 71.00 71.00
Ora Cod Eveniment SC 6:1 SC 7:0 SC 7:1 SC 8:0 SC 8:1 SC 9:0 SC 0:0
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 71.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 11.50
Ora Cod Eveniment SC 1:1 SC 2:2 SC 3:3 SC 4:4 SC 0:1 SC 0:2 SC 1:2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 9.00 19.00 71.00 101.00 16.00 51.00 21.00
Ora Cod Eveniment SC 0:3 SC 1:3
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 101.00 71.00
Marcheaza in ambele reprize
Ora Cod Eveniment 1D 2D 1N 2N 1D 2D 1D 2N 1N 2D
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.98 7.00 1.65 1.03 13.59 2.00 11.32
Ora Cod Eveniment 1N 2N
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.67
Victorie dubla
Ora Cod Eveniment 11 22
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 3.11 39.42
Scor corect pauza
Ora Cod Eveniment PR1:0 PR2:0 PR2:1 PR0:1 PR0:2 PR1:2 PR0:0
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 3.10 6.00 15.00 8.00 41.00 41.00 3.00
Ora Cod Eveniment PR1:1 PR2:2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 8.00 61.00
Total goluri pe echipe
Ora Cod Eveniment 1> 1.5 1< 1.5 1> 2.5 1< 2.5 1> 3.5 1< 3.5 2> 1.5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.46 2.35 2.43 1.43 4.50 1.13 4.46
Ora Cod Eveniment 2< 1.5 2> 2.5 2< 2.5 2> 3.5 2< 3.5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00
Get's Multicombo
Ora Cod Eveniment 1& Pr2+ 1/1& Pr2+ 1& GG Pr2+& Dr1+ Pr1+& Dr2+ 2& Pr2+ 2/2& Pr2+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.85 4.07 3.09 2.42 2.13 13.12 26.00
Ora Cod Eveniment 2& GG X & GG PR1+&DR1+ PR2+&DR2+ 1&DG2+ 2&DO2+ GGsau3+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 10.78 6.79 1.60 4.38 1.55 9.05 1.39
Final si goluri
Ora Cod Eveniment 1&2+ 1&3+ 1&4+ 1&5+ 1&2-3 1&2-4 1&2-5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.57 1.93 3.10 5.00 2.75 2.08 1.75
Ora Cod Eveniment 1&2-6 1&3-4 1&3-5 1&3-6 1&0-2 1&0-3 1&0-4
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.60 2.85 2.30 2.10 3.20 2.05 1.63
Ora Cod Eveniment 2&2+ 2&3+ 2&4+ 2&5+ 2&2-3 2&2-4 2&2-5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 9.50 11.00 23.00 31.00 13.00 12.00 10.00
Ora Cod Eveniment 2&2-6 2&3-4 2&3-5 2&3-6 2&0-2 2&0-3 2&0-4
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 10.00 14.00 12.00 12.00 12.00 8.00 7.00
Sansa dubla si goluri
Ora Cod Eveniment 1X&0-1 1X&0-2 1X&0-3 X2&0-1 X2&0-2 X2&0-3 1X&2+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 4.50 2.20 1.47 7.50 4.05 3.28 1.27
Ora Cod Eveniment 1X&3+ 1X&4+ X2&2+ X2&3+ X2&4+ 1X&GG X2&GG
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.78 2.83 3.92 7.18 11.00 2.20 4.75
Ora Cod Eveniment 1X&0-4 1X&5+ 1X&2-4 1X&2-5 X2&0-4 X2&5+ X2&2-4
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.23 5.05 1.50 1.30 2.85 16.00 3.94
Ora Cod Eveniment X2&2-5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 3.76
Pauza-final si goluri
Ora Cod Eveniment 1/1&2+ 1/1&3+ 1/1&4+ 1/1&5+ 1/1&2-3 1/1&2-4 1/1&2-5
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.25 2.80 4.30 7.25 4.05 2.95 2.55
Ora Cod Eveniment 1/1&3-5 1/1&0-2 1/1&0-3 1/1&0-4 2/2&2+ 2/2&3+ 2/2&4+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 3.40 5.70 3.30 2.55 16.00 19.00 41.00
Ora Cod Eveniment 2/2&5+ 2/2&2-3 2/2&2-4 2/2&2-5 2/2&3-5 2/2&0-2 2/2&0-3
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 71.00 19.00 19.00 16.00 19.00 19.00 15.00
Ora Cod Eveniment 2/2&0-4 X/1&2+ X/1&3+ X/1&4+ X/1&2-3 X/1&2-4 X/1&0-2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment X/1&0-3 X/1&0-4
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 0.00 0.00
Victorie sau Goluri
Ora Cod Eveniment 1s0-2 1s3+ 2s0-2 2s3+ 1s0-3 1s4+ 2s0-3
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.03 1.16 1.82 1.53 0.00 1.24 1.32
Ora Cod Eveniment 2s4+
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 2.33
Castiga echipa selectata SAU se marcheaza numarul de goluri
Castiga minim o repriza
Ora Cod Eveniment CMR1 CMR2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.20 3.75
Gazde cota 1
Ora Cod Eveniment FGX FG2
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.19 1.84
In cazul victoriei gazdelor, pariul primeste cota 1
Oaspeti cota 1
Ora Cod Eveniment FO1 FOX
sâ. 23:59 1776 Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima 1.18 3.51
In cazul victoriei oaspetilor, pariul primeste cota 1