Politica de confidențialitate

Prin furnizarea acestor Reguli cu privire la datele cu caracter personal, SMART BET SRL creaza un nivel standardizat si ridicat de protectie a datelor la nivel national, aplicabil pentru utilizarea datelor in cadrul companiei. In cadrul SMART BET SRL, datele personale trebuie procesate de catre persoana imputernicita in conformitate cu principiile legislatiei privind protectia datelor aplicabile partii care transfera datele (operatorul). Protejarea datelor cu caracter personal ale jucatorilor, colaboratorilor, angajatilor si ale altor persoane conectate cu SMART BET SRL reprezinta o prioritate pentru toate agentiile din cadrul societatii. SMART BET SRL este constienta de faptul ca succesul societatii ca intreg este dependent nu numai de raspandirea a fluxurilor de informatii, cat si, mai presus de toate, de administrarea corecta si in siguranta a datelor cu caracter personal.

Documentul urmator se incadreaza in eforturile noastre de a asigura transparenta si de a oferi informatii privind modul in care abordam protectia datelor. Acesta contine informatii complete privind acele aspecte ale Regulamentului care confera drepturi persoanelor ale caror date le prelucram – aceste persoane fiind denumite „Persoanele vizate”

Vom procesa datele dvs. cu caracter personal furnizate (fie prin intermediul site-ului nostru web, formularului de înregistrare sau prin orice alte modalități) sau altfel deținute de noi în modul și în scopurile stabilite prin această Politică de Confidențialitate. Colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se efectuează în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

1. Cine este operatorul de date?

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este SC SMART BET SRL, cu sediul in cu sediul social in Bucuresti, sector 3, str. Vlad Judetul, nr. 55, corp A, parter, camera 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13153/2013, cod unic de inregistrare 32393110.

În cazul oricăror solicitări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau în cazul exercitării drepturilor dvs. menționate de mai jos, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa office@smart-bet.ro.

2. Ce date colectam de la dvs., in ce scop si ce conditii ?

(1) Toate datele cu caracter personal prelucrate vor fi colectate si prelucrate exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale. SMART BET SRL va respecta faptul ca este stabilit in mod exclusiv definirea si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in numele sau. Datele personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila ( persoana subiect)

Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana subiect, cum ar fi nume , data de nastere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Regulile se aplica prelucrarii de date cu caracter personal prin mijloace electronice si in sisteme de inregistrare pe hartie accesibile in mod sistematic. Exemple de operatiuni care se incadreaza aici includ, dar nu se limiteaza la urmatoarele:

 1. Activitati de contabilitate, resurse umane si juridic;
 2. Aspecte ce tin de reglementare;
 3. Furnizare de software la distanta;
 4. Inregistrare de useri pentru lucratorii comerciali din agentii;
 5. Inregistrari video;
 6. Inregistrare de user pentru client

Admisibilitatea utilizarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi folosite in cazul in care au fost indeplinite unul sau mai multe din urmatoarele criterii:

 1. Este permis in mod clar din punct de vedere legal sa se foloseasca datele in scopul avut in vedere.
 2. Persoana vizata si-a dat acordul cu privire la utilizarea datelor sale.
 3. Este necesar sa se utilizeze datele in acest mod pentru ca societatea comerciala sa-si indeplineasca obligatiile care ii revin in temeiul unui acord cu persoana vizata, incluzand obligatiile sale contractuale de a informa si/sau obligatii secundare, sau pentru ca societatea sa implementeze masuri pre- sau post-contractuale pentru initierea sau procesarea unui acord care a fost solicitat de persoana vizata.
 4. Datele trebuie sa fie utilizate pentru a indeplini o obligatie legala a companiei.
 5. Este necesar sa se utilizeze datele pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate.
 6. Este necesar sa se utilizeze datele pentru a finaliza o sarcina care este in interesul publicului larg sau care face parte din exercitarea autoritatii publice si cu care compania sau o terta parte catre care data este transferata a fost incarcata.
 7. Este necesar sa se proceseze datele in scopul de a realiza interesele legitime ale companiei sau tertei parti catre care datele sunt transmise, cu conditia ca aceste interese sa nu fie disproportionate fata de interesul privind garantarea protectiei persoanei vizate.

3. Pe ce perioada stocam datele dvs. cu caracter personal?

Va asiguram ca datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate numai pentru o perioadă strict necesara, în conformitate cu scopul pentru care sunt colectate. Pentru informare, vom reține datele dumneavoastra cu caracter personal:

 • pe perioada în care avem obligația sa respectam legile aplicabile nouă și să respectăm cerințele de raportare și reglementare (spre exemplu, condițiile de arhivare prevăzute în legea contabilității);
 • pe durata necesară pentru a vă furniza serviciile și pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră;
 • pentru o perioadă de timp prevăzută de regimul aplicabil cu privire la prescripție, pentru a putea răspunde oricăror potențiale reclamații și solicitări și pentru a ne proteja drepturile și orice interese legitime;
 • pe durata necesară pentru a vă răspunde întrebărilor, pentru a vă oferi îndrumări și pentru a vă soluționa problemele în legătură cu serviciile noastre;

4. Care sunt drepturile dvs?

Dacă ne acordați consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, faceți acest lucru în întregime în mod voluntar și aveți dreptul să revocați sau să restricționați consimțământul în orice moment. În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopul comercializării directe (inclusiv profilarea) sau pe baza unui interes legitim, aveți, de asemenea, dreptul să vă opuneți în orice moment unei astfel de procesări.

În anumite condiții și circumstanțe, celelalte drepturi includ: dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal, dreptul de a vă rectifica sau de a șterge datele cu caracter personal, dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere împotriva SC SMART BET SRL la Autoritatea pentru Protecția Datelor.

Cum ne puteți contacta

Pentru orice întrebări sau solicitări de clarificare în legătură cu această Notificare de Confidențialitate, vă invităm să ne contactați la: 021-3233222 sau la adresa: office@smart-bet.ro