TENIS: Brymer G. - Shimabukuro S.

Final
Ora Cod Eveniment 1 2
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 2.40 1.47
Primul Set (S)
Ora Cod Eveniment PR1 PR2
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 2.23 1.55
Al Doilea Set (D)
Ora Cod Eveniment DR1 DR2
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 2.30 1.55
Total game-uri (TG)
Ora Cod Eveniment -/+ SUB PESTE
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 20.50 1.86 1.78
Total seturi (2d3)
Ora Cod Eveniment S2.5 P2.5
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 1.40 2.60
S=sub, P=peste
Minim un set (2d3)
Ora Cod Eveniment min1s 1 min1s 2
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 1.67 1.23
Suprafata de joc: Hard
Final
Ora Cod Eveniment 1 2
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 2.40 1.47
Primul Set (S)
Ora Cod Eveniment PR1 PR2
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 2.23 1.55
Al Doilea Set (D)
Ora Cod Eveniment DR1 DR2
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 2.30 1.55
Total game-uri (TG)
Ora Cod Eveniment -/+ SUB PESTE
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 20.50 1.86 1.78
Total seturi (2d3)
Ora Cod Eveniment S2.5 P2.5
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 1.40 2.60
S=sub, P=peste
Minim un set (2d3)
Ora Cod Eveniment min1s 1 min1s 2
mi. 18:00 2844 Brymer G. - Shimabukuro S. 1.67 1.23
Suprafata de joc: Hard