FOTBAL: Tin. AS Roma - Tin. Spal

Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 16:00 2763 Tin. AS Roma - Tin. Spal 1.68 3.75 4.20 1.15 1.96 1.16
Total Goluri
Ora Cod Eveniment S1.5 S2.5 S3.5 TG1-2 TG 1-3 TG 2-3 TG 2-4
sâ. 16:00 2763 Tin. AS Roma - Tin. Spal 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment TG 2-5 TG 3-4 TG 3-5 TG 4-6 2G 3G P1.5
sâ. 16:00 2763 Tin. AS Roma - Tin. Spal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment P2.5 P3.5 TG 5+ TG 6+ TG 7+ Par Imp
sâ. 16:00 2763 Tin. AS Roma - Tin. Spal 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment TG 0-4 TG 1-4 TG 1-5 TG 2-6 TG 3-6 TG 4-5
sâ. 16:00 2763 Tin. AS Roma - Tin. Spal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S=sub, P=peste
Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 16:00 2763 Tin. AS Roma - Tin. Spal 1.68 3.75 4.20 1.15 1.96 1.16
Total Goluri
Ora Cod Eveniment S1.5 S2.5 S3.5 TG1-2 TG 1-3 TG 2-3 TG 2-4
sâ. 16:00 2763 Tin. AS Roma - Tin. Spal 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment TG 2-5 TG 3-4 TG 3-5 TG 4-6 2G 3G P1.5
sâ. 16:00 2763 Tin. AS Roma - Tin. Spal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment P2.5 P3.5 TG 5+ TG 6+ TG 7+ Par Imp
sâ. 16:00 2763 Tin. AS Roma - Tin. Spal 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment TG 0-4 TG 1-4 TG 1-5 TG 2-6 TG 3-6 TG 4-5
sâ. 16:00 2763 Tin. AS Roma - Tin. Spal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S=sub, P=peste