FOTBAL: Novosibirsk - Volga Ulyanovsk

Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 13:00 2180 Novosibirsk - Volga Ulyanovsk 1.60 3.40 5.80 1.08 2.12 1.22
Total Goluri
Ora Cod Eveniment S1.5 S2.5 S3.5 TG1-2 TG 1-3 TG 2-3 TG 2-4
sâ. 13:00 2180 Novosibirsk - Volga Ulyanovsk 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment TG 2-5 TG 3-4 TG 3-5 TG 4-6 2G 3G P1.5
sâ. 13:00 2180 Novosibirsk - Volga Ulyanovsk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment P2.5 P3.5 TG 5+ TG 6+ TG 7+ Par Imp
sâ. 13:00 2180 Novosibirsk - Volga Ulyanovsk 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment TG 0-4 TG 1-4 TG 1-5 TG 2-6 TG 3-6 TG 4-5
sâ. 13:00 2180 Novosibirsk - Volga Ulyanovsk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S=sub, P=peste
Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 13:00 2180 Novosibirsk - Volga Ulyanovsk 1.60 3.40 5.80 1.08 2.12 1.22
Total Goluri
Ora Cod Eveniment S1.5 S2.5 S3.5 TG1-2 TG 1-3 TG 2-3 TG 2-4
sâ. 13:00 2180 Novosibirsk - Volga Ulyanovsk 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment TG 2-5 TG 3-4 TG 3-5 TG 4-6 2G 3G P1.5
sâ. 13:00 2180 Novosibirsk - Volga Ulyanovsk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment P2.5 P3.5 TG 5+ TG 6+ TG 7+ Par Imp
sâ. 13:00 2180 Novosibirsk - Volga Ulyanovsk 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment TG 0-4 TG 1-4 TG 1-5 TG 2-6 TG 3-6 TG 4-5
sâ. 13:00 2180 Novosibirsk - Volga Ulyanovsk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S=sub, P=peste