Ora Cod Eveniment 1 2
lu. 12:20 4577 Dushak V. - Zaporozhets D. 1.30 3.25
lu. 12:25 4578 Lisechko A. - Halibmaiev R. 2.70 1.40
lu. 12:35 4582 Kolesnik Y. - Kostuk B. 1.10 5.75
lu. 12:50 4586 Kazmirchuk V. - Troian A. 2.00 1.70
lu. 12:55 4588 Onischenko R. - Kuleshov G. 2.45 1.50
lu. 13:25 4597 Volkov P. - Lisechko A. 1.40 2.70
lu. 13:50 4601 Kazmirchuk V. - Leonenko A. 1.55 2.30
lu. 13:55 4603 Onischenko R. - Oranskiy I. 1.85 1.90
lu. 14:20 4608 Zaporozhets D. - Troian A. 1.35 2.95
lu. 14:25 4609 Halibmaiev R. - Kuleshov G. 1.65 2.10
lu. 14:55 4612 Volkov P. - Onischenko R. 1.35 2.95
lu. 15:20 4613 Dushak V. - Troian A. 2.05 1.70
lu. 15:25 4614 Lisechko A. - Kuleshov G. 5.50 1.12
lu. 15:30 4616 Melnykov V. - Dynaburg L. 2.45 1.50
lu. 15:35 4617 Bielokon Y. - Melashenko O. 3.15 1.30
lu. 15:45 4620 Hudushyn I. - Adyntsev M. 1.50 2.35
lu. 15:50 4621 Leonenko A. - Zaporozhets D. 2.20 1.60
lu. 15:55 4622 Oranskiy I. - Halibmaiev R. 1.70 2.05
lu. 16:00 4623 Karpenko O. - Yatsenko S. 1.25 3.40
lu. 16:05 4625 Portnov H. - Tolstykh R. 2.00 1.70
lu. 16:15 4627 Kononikhin V. - Kryvyi I. 1.50 2.45
lu. 16:25 4629 Bonishchuk T. - Ivanov Ev. 1.50 2.45
lu. 16:30 4630 Smyk V. - Burdelnyy S. 3.35 1.30
lu. 16:35 4631 Stepanchuk Y. - Kuprykov S. 2.20 1.60
lu. 16:55 4634 Lifanov A. - Yushko R. 2.00 1.70
lu. 17:00 4635 Melnykov V. - Yatsenko S. 1.55 2.25
lu. 17:05 4636 Bielokon Y. - Tolstykh R. 2.00 1.70
lu. 17:15 4637 Hudushyn I. - Kryvyi I. 1.70 2.00
lu. 17:25 4639 Kobets V. - Sokoltsov Y. 2.45 1.50
lu. 17:30 4641 Burdelnyy S. - Dynaburg L. 1.60 2.20
lu. 17:35 4642 Kuprykov S. - Melashenko O. 3.65 1.25
lu. 17:45 4643 Kunchurov D. - Adyntsev M. 2.00 1.70
lu. 17:50 4644 Mytsyk A. - Tkachenko A. 3.15 1.30
lu. 17:55 4645 Bonishchuk T. - Yushko R. 2.25 1.55
lu. 18:00 4647 Karpenko O. - Smyk V. 2.35 1.50
lu. 18:05 4649 Portnov H. - Stepanchuk Y. 1.50 2.45
lu. 18:20 4650 Volynets O. - Sachuk S. 2.20 1.60
lu. 18:25 4651 Sokoltsov Y. - Ivanov Ev. 2.10 1.65
lu. 18:30 4652 Melnykov V. - Burdelnyy S. 1.35 2.95
lu. 18:35 4654 Bielokon Y. - Kuprykov S. 2.10 1.65
lu. 18:45 4656 Hudushyn I. - Kunchurov D. 1.80 1.90
lu. 18:50 4657 Krasutskyi A. - Havryliuk B. 2.25 1.55
lu. 18:55 4658 Lifanov A. - Kobets V. 1.80 1.90
lu. 19:00 4659 Smyk V. - Yatsenko S. 1.85 1.85
lu. 19:05 4661 Stepanchuk Y. - Tolstykh R. 2.00 1.70
lu. 19:20 4662 Mytsyk A. - Sachuk S. 2.20 1.60
lu. 19:25 4663 Bonishchuk T. - Sokoltsov Y. 2.00 1.70
lu. 19:30 4664 Karpenko O. - Dynaburg L. 2.20 1.60
lu. 19:35 4665 Portnov H. - Melashenko O. 2.00 1.70
lu. 19:45 4668 Kononikhin V. - Adyntsev M. 2.35 1.50
lu. 19:50 4669 Havryliuk B. - Tkachenko A. 1.75 1.95
lu. 19:55 4670 Kobets V. - Yushko R. 1.40 2.75
lu. 20:00 4671 Melnykov V. - Smyk V. 1.50 2.45
lu. 20:05 4672 Bielokon Y. - Stepanchuk Y. 1.85 1.85
lu. 20:20 4674 Volynets O. - Krasutskyi A. 1.90 1.80
lu. 20:25 4675 Lifanov A. - Ivanov Ev. 2.45 1.50
lu. 20:30 4676 Karpenko O. - Burdelnyy S. 2.25 1.55
lu. 20:35 4677 Portnov H. - Kuprykov S. 1.85 1.85
lu. 20:45 4678 Kononikhin V. - Kunchurov D. 2.25 1.55
lu. 20:50 4680 Mytsyk A. - Havryliuk B. 3.40 1.25
lu. 20:55 4681 Bonishchuk T. - Kobets V. 2.35 1.50
lu. 21:00 4682 Yatsenko S. - Dynaburg L. 1.65 2.10
lu. 21:05 4683 Tolstykh R. - Melashenko O. 2.05 1.70
lu. 21:15 4684 Kryvyi I. - Adyntsev M. 1.85 1.85
lu. 21:20 4685 Krasutskyi A. - Sachuk S. 2.10 1.65
lu. 21:25 4686 Lifanov A. - Sokoltsov Y. 1.50 2.45
lu. 21:30 4687 Melnykov V. - Karpenko O. 1.30 3.15
lu. 21:35 4688 Bielokon Y. - Portnov H. 1.85 1.85
lu. 21:45 4689 Hudushyn I. - Kononikhin V. 1.40 2.75
lu. 21:50 4690 Volynets O. - Tkachenko A. 1.25 3.65
lu. 21:55 4691 Yushko R. - Ivanov Ev. 1.85 1.85
lu. 22:00 4692 Smyk V. - Dynaburg L. 1.55 2.25
lu. 22:05 4693 Stepanchuk Y. - Melashenko O. 2.60 1.45
lu. 22:20 4694 Mytsyk A. - Krasutskyi A. 2.45 1.50
lu. 22:25 4710 Bonishchuk T. - Lifanov A. 2.25 1.55
lu. 22:30 4711 Burdelnyy S. - Yatsenko S. 1.55 2.25
lu. 22:35 4712 Kuprykov S. - Tolstykh R. 1.55 2.25
lu. 22:45 4713 Kunchurov D. - Kryvyi I. 2.40 1.50
lu. 22:50 4714 Volynets O. - Havryliuk B. 2.60 1.45
lu. 22:55 4715 Kobets V. - Ivanov Ev. 1.18 4.25
lu. 23:20 4716 Sachuk S. - Tkachenko A. 3.15 1.30
lu. 23:25 4717 Sokoltsov Y. - Yushko R. 2.00 1.70
lu. 23:50 4718 Mytsyk A. - Volynets O. 2.45 1.50
Cel mai bun din 5 seturi.