Ora Cod Eveniment 1 2
du. 17:15 2099 Panevin S. - Nosov K. 1.85 1.85
du. 17:15 2101 Ying D. - Petrov V. 1.67 2.10
du. 18:30 2108 Burov S. - Tikhnenko D. 1.60 2.20
du. 18:45 3530 Kryuchkov E. - Soldatov I. 1.20 4.00
du. 19:00 2143 Zemit I. - Chernov V. 1.15 4.60
du. 19:15 3531 Andrusenko M. - Moshkov I. 1.72 2.00
du. 19:15 4069 Ziuzikov P. - Frolov A. 1.90 1.80
du. 19:30 2145 Tikhnenko D. - Zemit I. 1.57 2.25
du. 19:45 3532 Soldatov I. - Andrusenko M. 2.35 1.53
du. 19:45 4071 Sidorin V. - Ziuzikov P. 1.58 2.25
du. 20:00 2151 Chernov V. - Burov S. 2.90 1.37
du. 20:15 3535 Moshkov I. - Kryuchkov E. 2.00 1.72
du. 20:15 4072 Frolov A. - Ilyukhin E. 1.85 1.85
du. 20:30 2152 Burov S. - Zemit I. 1.53 2.35
du. 20:45 3536 Kryuchkov E. - Andrusenko M. 1.42 2.70
du. 20:45 4074 Ilyukhin E. - Ziuzikov P. 2.00 1.72
du. 21:00 2189 Tikhnenko D. - Chernov V. 1.85 1.85
du. 21:15 3537 Soldatov I. - Moshkov I. 2.95 1.35
du. 21:15 4076 Sidorin V. - Frolov A. 1.62 2.15
du. 22:30 4377 Uezdin A. - Turabekov T. 1.97 1.75
du. 22:45 4378 Girevenkov A. - Pavlenko R. 1.80 1.90
du. 22:45 4379 Minkov M. - Churin K. 2.20 1.62
du. 23:00 4380 Ogay S. - Serebrennikov A. 1.97 1.75
du. 23:15 4381 Antipin A. - Bardyshev G. 2.10 1.65
du. 23:30 4382 Turabekov T. - Fedosov A. 1.67 2.10
du. 23:45 4387 Churin K. - Novikov I. 1.93 1.78
du. 23:45 4388 Pavlenko R. - Tsitselskiy A. 2.15 1.62
du. 23:59 4389 Uezdin A. - Ogay S. 1.47 2.50
du. 23:59 4390 Girevenkov A. - Kalashnikov Ev. 2.65 1.43
du. 23:59 4391 Fedosov A. - Serebrennikov A. 2.30 1.57
du. 23:59 4392 Novikov I. - Bardyshev G. 1.35 2.95
du. 23:59 4393 Tsitselskiy A. - Kirilenko A. 1.55 2.30
du. 23:59 4394 Turabekov T. - Ogay S. 1.85 1.85
du. 23:59 4395 Churin K. - Antipin A. 1.38 2.80
du. 23:59 4396 Pavlenko R. - Kalashnikov Ev. 2.50 1.47
du. 23:59 4397 Serebrennikov A. - Uezdin A. 1.55 2.30
du. 23:59 4398 Bardyshev G. - Minkov M. 2.90 1.35
du. 23:59 4399 Kirilenko A. - Girevenkov A. 1.55 2.30
du. 23:59 4400 Ogay S. - Fedosov A. 1.47 2.50
du. 23:59 4401 Antipin A. - Novikov I. 2.15 1.65
du. 23:59 4402 Kalashnikov Ev. - Tsitselskiy A. 1.75 1.97
du. 23:59 4403 Serebrennikov A. - Turabekov T. 1.73 2.00
du. 23:59 4404 Bardyshev G. - Churin K. 3.50 1.27
du. 23:59 4405 Kirilenko A. - Pavlenko R. 1.67 2.10
du. 23:59 4406 Fedosov A. - Uezdin A. 1.90 1.80
du. 23:59 4407 Novikov I. - Minkov M. 2.50 1.47
du. 23:59 4408 Tsitselskiy A. - Girevenkov A. 2.20 1.60
Cel mai bun din 5 seturi.
Ora Cod Eveniment 1 2
du. 17:30 4104 Elkhov A. - Babenko P. 2.80 1.38
du. 17:30 4105 Masko E. - Derypaska R. 1.85 1.85
du. 17:45 4106 Deynega M. - Shamray A. 1.38 2.80
du. 18:00 4107 Cherevko R. - Popov A. 2.00 1.72
du. 18:00 4108 Sazhnev V. - Krivorotko E. 2.30 1.55
du. 18:15 4109 Deynega K. - Krokhmal V. 2.55 1.45
du. 18:30 4117 Popov A. - Sazhnev V. 1.72 2.00
du. 18:45 4118 Kovalenko S. - Deynega K. 3.10 1.32
du. 19:00 4120 Derypaska R. - Cherevko R. 2.30 1.55
du. 19:00 4121 Trofimov N. - Masko E. 1.53 2.35
du. 19:15 4122 Averyanov A. - Deynega M. 2.55 1.45
du. 19:30 4123 Cherevko R. - Trofimov N. 1.45 2.55
du. 19:45 4127 Metla A. - Averyanov A. 1.67 2.10
du. 20:00 4132 Krivorotko E. - Popov A. 1.67 2.10
du. 20:00 4135 Sazhnev V. - Derypaska R. 2.20 1.60
du. 20:15 4136 Krokhmal V. - Kovalenko S. 1.93 1.78
du. 20:30 4137 Derypaska R. - Krivorotko E. 1.38 2.80
du. 21:00 4166 Masko E. - Cherevko R. 1.85 1.85
du. 21:00 4167 Trofimov N. - Sazhnev V. 1.72 2.00
du. 21:15 4168 Deynega M. - Metla A. 1.32 3.10
du. 21:45 4169 Kalenik S. - Lazebny R. 1.45 2.55
du. 22:00 4170 Ivchenko D. - Ivchenko K. 1.32 3.10
du. 22:20 4171 Vavrenyuk S. - Novikov Y. 1.67 2.10
du. 22:35 4172 Panasenko V. - Butkov M. 1.32 3.10
du. 23:10 4173 Ivchenko D. - Butkov M. 1.78 1.93
du. 23:30 4174 Vavrenyuk S. - Lazebny R. 1.72 2.00
du. 23:45 4175 Panasenko V. - Ivchenko K. 1.30 3.25
du. 23:59 4177 Ivchenko D. - Panasenko V. 2.80 1.38
du. 23:59 4178 Novikov Y. - Lazebny R. 1.72 2.00
du. 23:59 4179 Butkov M. - Ivchenko K. 2.20 1.60
Cel mai bun din 5 seturi.
Ora Cod Eveniment 1 2
du. 17:15 2609 Podolian A. - Semenets S. 1.48 2.45
du. 17:20 2610 Pyrtyk B. - Parfenjuk G. 1.60 2.20
du. 17:45 2611 Dovzhenko S. - Shepel V. 1.57 2.25
du. 17:50 2613 Hordiichuk O. - Hot S. 2.35 1.53
du. 17:55 2614 Solomko R. - Kolesnik Y. 1.57 2.25
du. 18:15 2615 Yatsenko S. - Goncharuk A. 2.10 1.67
du. 18:20 2618 Burdelnyy S. - Demchuk D. 2.45 1.48
du. 18:20 2619 Hlaholev M. L. - Pyrtyk B. 1.24 3.65
du. 18:25 2629 Gnoeviy R. - Diachenko Se. 2.45 1.48
du. 18:25 2631 Likhitsky A. - Makarenko R. 1.67 2.10
du. 18:45 2632 Podolian A. - Dovzhenko S. 2.10 1.67
du. 18:50 2635 Dekhtiarenko A. - Chyzh V. 1.73 2.00
du. 18:50 2636 Hot S. - Bondar V. 1.53 2.35
du. 19:15 2642 Goncharuk A. - Semenets S. 2.25 1.57
du. 19:20 2643 Hordiichuk O. - Parfenjuk G. 3.60 1.24
du. 19:25 2644 Makarenko R. - Kolesnik Y. 1.57 2.25
du. 19:25 2645 Solomko R. - Gnoeviy R. 1.67 2.10
du. 19:35 4513 Lyushnya A. - Bondarenko S. 1.85 1.85
du. 19:45 2646 Yatsenko S. - Shepel V. 1.85 1.85
du. 19:50 2647 Chyzh V. - Solomko S. 2.45 1.48
du. 19:50 2651 Hlaholev M. L. - Hot S. 3.65 1.24
du. 20:15 2652 Podolian A. - Goncharuk A. 2.10 1.67
du. 20:20 2657 Burdelnyy S. - Dekhtiarenko A. 1.90 1.80
du. 20:20 2658 Hordiichuk O. - Pyrtyk B. 2.90 1.35
du. 20:25 2662 Likhitsky A. - Diachenko Se. 1.73 2.00
du. 20:25 2663 Solomko R. - Makarenko R. 1.85 1.85
du. 20:45 2664 Yatsenko S. - Dovzhenko S. 1.85 1.85
du. 20:50 2665 Bondar V. - Parfenjuk G. 1.85 1.85
du. 21:15 2668 Semenets S. - Shepel V. 1.80 1.90
du. 21:20 2670 Dekhtiarenko A. - Demchuk D. 2.45 1.48
du. 21:20 2672 Hlaholev M. L. - Hordiichuk O. 1.19 4.20
du. 21:25 2676 Likhitsky A. - Gnoeviy R. 1.48 2.45
du. 21:45 2677 Podolian A. - Yatsenko S. 2.95 1.35
du. 21:50 2679 Burdelnyy S. - Solomko S. 1.60 2.20
du. 21:50 2680 Hot S. - Parfenjuk G. 3.40 1.27
du. 21:55 2688 Kolesnik Y. - Diachenko Se. 2.25 1.57
du. 22:15 2689 Goncharuk A. - Shepel V. 1.48 2.45
du. 22:20 2690 Pyrtyk B. - Bondar V. 1.73 2.00
du. 22:25 2691 Makarenko R. - Diachenko Se. 2.10 1.67
du. 22:25 2692 Solomko R. - Likhitsky A. 2.00 1.73
du. 22:45 2693 Dovzhenko S. - Semenets S. 1.67 2.10
du. 22:50 2700 Burdelnyy S. - Chyzh V. 2.35 1.53
du. 23:20 2703 Demchuk D. - Solomko S. 1.43 2.60
du. 23:25 2708 Gnoeviy R. - Kolesnik Y. 1.32 3.15
du. 23:59 3900 Dekhtiarenko A. - Solomko S. 1.43 2.60
du. 23:59 3901 Chyzh V. - Demchuk D. 2.20 1.60
Cel mai bun din 5 seturi.