Ora Cod Eveniment 1 2
du. 21:15 4783 Kryuchkov E. - Marshalov V. 1.77 1.95
du. 21:15 4784 Kutuzov O. - Burov S. 2.80 1.38
du. 21:30 4785 Kasatkin V. - Staroverov V. 2.30 1.55
du. 21:45 4787 Burov S. - Balakin D. 1.62 2.20
du. 21:45 4788 Marshalov V. - Lyfenko N. 1.85 1.85
du. 22:00 6593 Dukhin M. - Alekseev A. 1.38 2.80
du. 22:15 4789 Kolesnikov D. - Kryuchkov E. 1.62 2.15
du. 22:15 4790 Ziuzikov P. - Kutuzov O. 1.55 2.30
du. 23:30 6594 Chahur V. - Pavlenko R. 1.58 2.25
du. 23:45 6595 Lbov Y. - Kutuzov O. 2.00 1.73
du. 23:45 6596 Merkushin Y. - Serebrennikov A. 1.95 1.75
du. 23:59 6597 Evlakhin D.M. - Uvarov A. 1.52 2.40
du. 23:59 6598 Kalashnikov Ev. - Aslanyan A. 1.62 2.15
du. 23:59 6599 Minkov M. - Shirshov V. 1.88 1.83
du. 23:59 6600 Pavlenko R. - Ilyukhin E. 1.63 2.15
du. 23:59 6601 Kutuzov O. - Mohnachev A. 1.65 2.10
du. 23:59 6602 Serebrennikov A. - Sayanov D. 1.78 1.93
du. 23:59 6603 Chahur V. - Evlakhin D.M. 1.62 2.15
du. 23:59 6604 Lbov Y. - Minkov M. 1.65 2.10
du. 23:59 6605 Merkushin Y. - Kalashnikov Ev. 1.57 2.25
du. 23:59 6606 Ilyukhin E. - Uvarov A. 2.25 1.58
du. 23:59 6607 Mohnachev A. - Shirshov V. 1.82 1.90
du. 23:59 6608 Sayanov D. - Aslanyan A. 3.25 1.30
du. 23:59 6609 Pavlenko R. - Evlakhin D.M. 1.30 3.25
du. 23:59 6610 Kutuzov O. - Minkov M. 1.60 2.20
du. 23:59 6611 Serebrennikov A. - Kalashnikov Ev. 1.95 1.77
du. 23:59 6612 Uvarov A. - Chahur V. 1.85 1.85
du. 23:59 6613 Aslanyan A. - Merkushin Y. 1.78 1.93
du. 23:59 6614 Shirshov V. - Lbov Y. 1.53 2.35
du. 23:59 6615 Kalashnikov Ev. - Sayanov D. 1.58 2.25
du. 23:59 6617 Uvarov A. - Pavlenko R. 1.70 2.05
du. 23:59 6618 Aslanyan A. - Serebrennikov A. 3.05 1.33
du. 23:59 6619 Shirshov V. - Kutuzov O. 2.05 1.70
du. 23:59 6620 Ilyukhin E. - Chahur V. 2.55 1.45
du. 23:59 6621 Mohnachev A. - Lbov Y. 1.72 2.00
du. 23:59 6622 Sayanov D. - Merkushin Y. 1.77 1.95
Cel mai bun din 5 seturi!
Ora Cod Eveniment 1 2
du. 21:35 2868 Kryvyi I. - Trachuk V. 2.25 1.57
Cel mai bun din 5 seturi!