FOTBAL: Olimpia Elblag - Pruszkow

Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 1.95 3.40 3.30 1.23 1.66 1.19
Total Goluri
Ora Cod Eveniment S1.5 S2.5 S3.5 TG1-2 TG 1-3 TG 2-3 TG 2-4
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 3.20 1.80 1.22 1.90 1.26 1.94 1.37
Ora Cod Eveniment TG 2-5 TG 3-4 TG 3-5 TG 4-6 2G 3G P1.5
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 1.27 2.40 1.85 3.00 3.60 4.00 1.25
Ora Cod Eveniment P2.5 P3.5 TG 5+ TG 6+ TG 7+ Par Imp
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 1.90 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment TG 0-4 TG 1-4 TG 1-5 TG 2-6 TG 3-6 TG 4-5
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S=sub, P=peste
Winner
Ora Cod Eveniment W1 W2
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 1.38 2.33
Handicap
Ora Cod Eveniment -/+ H 1 H X H 2
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow -1.00 3.40 3.55 1.79
Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 1.95 3.40 3.30 1.23 1.66 1.19
Total Goluri
Ora Cod Eveniment S1.5 S2.5 S3.5 TG1-2 TG 1-3 TG 2-3 TG 2-4
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 3.20 1.80 1.22 1.90 1.26 1.94 1.37
Ora Cod Eveniment TG 2-5 TG 3-4 TG 3-5 TG 4-6 2G 3G P1.5
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 1.27 2.40 1.85 3.00 3.60 4.00 1.25
Ora Cod Eveniment P2.5 P3.5 TG 5+ TG 6+ TG 7+ Par Imp
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 1.90 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment TG 0-4 TG 1-4 TG 1-5 TG 2-6 TG 3-6 TG 4-5
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S=sub, P=peste
Winner
Ora Cod Eveniment W1 W2
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow 1.38 2.33
Handicap
Ora Cod Eveniment -/+ H 1 H X H 2
sâ. 18:00 2306 Olimpia Elblag - Pruszkow -1.00 3.40 3.55 1.79